Projekty UE

ROBERT FIJAŁKOWSKI ALFA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w innowacyjne rozwiązania sposobem na walkę ze skutkami COVID-19"

Celem projektu jest wdrożenie do firmy nowoczesnego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego, które umożliwi skuteczną realizację procesów sprzedażowych w systemie zdalnym i usprawni procesy logistyczne.

Planowane efekty to: utrzymanie konkurencyjności i zatrudnienia, usprawnienie procesów związanych z obsługą klientów, eliminacja wąskich gardeł na linii dostawca-odbiorca, poszerzenie oferty o nowe usługi oraz wprowadzenie zmian procesowo-organizacyjnych, a także zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego i automatyzacja przesyłu danych.

Wartość projektu: 1 152 918,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 796 732,58 PLN